MOJE MALARSTWO
ARTIST STATMENT

Patrycja Józefina Kucik

Moje malarstwo to rozważania na temat koloru i faktury, wzajemnych kontrastów
między nimi oraz ich współistnienia w kompozycji malarskiej. Duże powierzchnie koloru,
podziały wychodzące poza ramy płótna wizualnie wkraczają do wnętrza, w którym są prezentowane,
jak i do wnętrza odbiorców - jak stając się w obydwu przypadkach jego integralną częścią.

Faktura, kolor, ruch - wokół tych zagadnień koncentrują się moje malarskie poszukiwania.
Porowate - gładkie, ciepłe - zimne, statyczne - dynamiczne, piony - poziomy to to, co najbardziej kocham.
Zdecydowana kompozycja i delikatne niuanse, pełne sprzeczności, a jednocześnie tworzące doskonałą całość.
Malarstwo wymykające się poza ramy obrazu, intensywnie oddziałujące na zmysły jak i na przestrzeń.
Wielkoformatowe, walczące lub dopełniające się Kompozycje, chcące zaistnieć w coraz to nowych układach.

 

My paintings can be viewed as reflections on colour and texture, contrasts between the two,
and their coexistence within the painterly composition. Large planes of colour and divisions
going beyond the canvas frames visually enter both the inner area within which they are presented
and the audience, in both cases becoming the integral part of the entered space.

My search through the art focuses on texture, colour and movement. Antagonisms such as
porous versus smooth, warm versus cold, static - dynamic, vertical - horizontal are what I love the most.
Firm arrangements, delicate nuances, and the concept full of contradictions create the perfect whole to me.
Painting reaching beyond the frame, strongly influencing both the senses and the space.
Large format, fighting or complementing compositions eager to come into existence in as
many arrangements as possible.


Patrycja Kucik >>> malarstwo / painting >>> (+48) 600 244 217,  kucikpatrycja@vp.pl
design: Kasia Mular
Strony Internetowe Redsoft.pl