CV
CV

Patrycja Józefina Kucik

Urodzona 19 marca 1980 roku w Prudniku
Born on 19th March 1980 in Prudnik (POLAND)

WYKSZTAŁCENIE:
5-letnie jednolite studia magisterskie Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
Instytut Sztuki, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, dyplom 2005 r. z wyróżnieniem.

3-letnie studia licencjackie Wychowanie Plastyczne
Instytut Sztuki, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, dyplom 2002 r.

EDUCATION:
5-year Master's studies "Fine arts education"
Institute of Art, Opole University, Faculty of History and Pedagogy, obtained her degree in 2005

3-year Bachelor studies "Visual arts education"
Institute of Art, Opole University, Faculty of History and Pedagogy, obtained her degree in 2005

WYBRANE WYSTAWY:
2009 Galeria Aneks, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
2007 "Sztuka bez granic - Opole-Berlin", Galeria Der Ort, Berlin (Niemcy)
2007 "Sztuka bez granic - Opole-Hilversum", Galeria GSA, Hilversum (Holandia)
2007 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego JESIENNE KONFRONTACJE, Rzeszów
2006 Deutsche Bank, Opole
2005 "Promocje 2005", Galeria Sztuki w Legnicy
2005 Galeria w ratuszu, Brzeg
2005 Wystawa Dyplomowa, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

SELECTED EXHIBITIONS:
2009 Galeria Aneks, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
2007 "Sztuka bez granic - Opole-Berlin", Galeria Der Ort, Berlin (Niemcy)
2007 "Sztuka bez granic - Opole-Hilversum", Galeria GSA, Hilversum (Holandia)
2007 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego JESIENNE KONFRONTACJE, Rzeszów
2006 Deutsche Bank, Opole
2005 "Promocje 2005", Galeria Sztuki w Legnicy
2005 Galeria w ratuszu, Brzeg
2005 Wystawa Dyplomowa, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu


Patrycja Kucik >>> malarstwo / painting >>> (+48) 600 244 217,  kucikpatrycja@vp.pl
design: Kasia Mular
Strony Internetowe Redsoft.pl